RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

Казна за работодавачот АД ЕЛЕМ сега АД ЕСМ

Почитувани колеги

Како што претходно ве информиравме дека заложбите на работодавачот за слободата во синдикалното организирање се ДЕКЛАРАТИВНИ, го потврдува и последната изречена КАЗНА од страна на судот кон работодавачот АД ЕЛЕМ сега АД ЕСМ за непостапување во спроведување на правосилна пресуда , со која му се наложува на работодавачот да ОВОЗМОЖИ УСОВИ ЗА РАБОТА НА СИНДИКАТОТ ССЕРИ , односно да почни да задржува членарина , да овозможи услови за работа на синдикатот предвидени во колективниот договор и законот за работни односи.

Наспроти сите наши настојувања за вон судско решавање на сите недоразбирања  , до сега од раководсвото се немаат одзвано и одважено за соработка.

Трагично и жално е во 21ви век да се водат судски постапки за остварување на слободата на синдикалното организирање и синдикалното делување.

Зборувате за слобода во одлучувањето,слобода во изразувањето,слобода во синдикалното делување, ВИЕ САМО  ЗАМАЈУВАТЕ И ЛАЖИТЕ.

Во продолжение е ИЗРЕЧЕНАТА КАЗНА  за НЕСПРОВЕДУВАЊЕ И НЕПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРАВОСИЛНА СУДСКА ОДЛУКА

 Решение ИПК 4-21obelezana-page-0-min

Решение ИПК 4-21obelezana-page-1-min

Решение ИПК 4-21obelezana-page-2-min

Решение ИПК 4-21obelezana-page-3-min

Решение ИПК 4-21obelezana-page-4-min

Решение ИПК 4-21obelezana-page-5-min

Решение ИПК 4-21obelezana-page-6-min