RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

СТОП на шитрење на КОВИД САРС заразата

СТОП НА КОВИД САРС ЗАРАЗАТА

На следниот лин можите да го проследите НАПО ,опасностите , можен начини на пренос на вирусот , но и како да се заштитиме од истиот  

 

https://youtu.be/x9NOUr0ItNA