RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

Барање за исплата на РАБОТА ВО НЕДЕЛА

Почитувани колеги во продолжение ви го приложување на барањето доставено до Државниот  инспекторат за труд, а се однесува на законот за работа во недела  за работниците кои својата работа ја извршуваат во смени. 

trudov nedela neraboten den