RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

Индустрија 4.0

Под Индустрија 4.0 се подразбира поглавје на Европската Унија кое е предвидено за секторите нафта,гас и рудници за ископ на јаглен и нивната иднина. Ние како Синдикална Организација ЕЛЕМ при Самостојниот синдикат на работниците од Енергетика,Рударство и Индустрија на Македонија  земаме активно учество во овај проект каде е зацртана судбината на овие сектори од страна на ЕУ. На овај проек ние како СО ЕЛЕМ земаме активно учество и сме во тек со процесите и плановите на ЕУ за судбината на на работниците кои работат во овие сектори. Потребно е големо залагање и работа како би ја постигнале трансформацијата и во 2030 година би престанале со емисија на ЦО2 за производство на електрична енергија.

Проектот е ко-финансиран од ЕУ

Во продолжение е дел од состанокот на експертите кој се одржа преку ЗУМ платформата

eu co funded en

expert2

slika expert

Logo INDUSTRY 4.0