RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

Транспортниот систем од Гнеотино до Суводол официјално пуштен

OLIVERA REK 1

„Со денешниот чин буквално ги зајакнавме можностите и ефикасноста на рудниците и го продолживме животот на нашиот најголем енергетски капацитет РЕК Битола.Оваа инвестиција е со вкупна вредност од 18,6 милиони евра а изведувач е германска фимра реализацијата на овој проект ја почнавме во март минатата година."- вели Влатко Чингоски генерален директор на АД ЕЛЕМ.

„Владата на Република Македонија преку АД ЕЛЕМ како стожер на основните алки на нашиот енергетски систем во сите изминати години има реализирано повеќе проекти со големо значење за Македонскиот енергетски сектор."- вели Никола Груевски премиер на Република Македонија