RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

Семинар на вработените за Синдикалните права и работа на синдикатот

pr2

За подобро функционирање на Синдикатот истиот одржа семинар со група од вработените во РЕК-Битола со цел да ги информира за превземените активности и за планираните активности кои планира да ги превземи во иднина.Исто така беа запознати и со состојбите на Синдикатите од Бугарија,Романија,Полска и Шпанија. На семинарот се разговараше и за постојните проплеми и како да се дојди до нивно надминување.

Семинарот го водеше проф.др.Гордана Тасевска