RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

Размена на искуства со Европските Синдикати

4

Делегација на Синдикалната организација на А.Д ЕЛЕМ предводена од претседателот Димче Дамчевски присуствуваше на семинарот кој се одржа во Романија под покровителство на Европската Унија. На семинарот зедоа учество Синдикати од повеќе држави меѓу кои беа и ,синдикатот на Бугарија ,Шпанија и домаќините , синдикатот на  Романија.

На семинарот се разгледуваа  позитивните и негативните искуства од воведувањето на некои нови измени во законите во нивните земји . Искуствата на синдикатот на Бугарија со нивното влегување во Европската Унија искуствата и проблемите со невработеноста во Шпанија и други искуства.

Земањето на учество на вакви семинари (конференции) е од огромно значење за нас , бидејки можеме диеркно да се запознаеме со последиците и бенифитите кои ги имаат нашите колеги во соседните земји и во Европската Унија и кои мерки ги превзземаат за подобрување на работничките права.