RSSTwitterFacebookGoogle+                 
           Синдикална организација АД ЕЛЕМ - Синдикална подружница РЕК Битола

Во пoсета на Република Бугарија и нивните синдикати

bugarsko 

На ден 14-06-2013 год. на иницјатива на синдикатите на КТ, " Подкрепа" и КНСБ, а во органозација на  ФОРМАК-Бугарија,е реализирана посета во Република Бугарија .

    На оваа посета е остварена посета со :

* Федерацијата на независни синдикати на рударите ( КНСБ )

  - Претседател г-дин Валентин Волчев

 

* КТ " Подкрепа " со следните гранкови синдикати:

1. Синдикална Федерација на машинците и металните работници

- Претседател г-ѓа Стефка Примова

2. Национална Федерација на сидикатите на Царината, Трговијата, Услугите и Туризмот 

- Претседател г-ѓа Нели Христова

- Заменик претседател г-дин Трајан Варадинов

3. Национална Федерација на сидикатите на Градежништвото, Индустријата и Водоснабдувањето

-Заменик претседател г-дин Огнен Димов

При реализацијата на оваа работна посета со горе наведените репрезентативни и нивните гранкови синдикати наидовне на искрена соработка , и истата заврши со договор за понатамошна соработка и заедничко делување во сферата на синдикалните движења. 

 Посебна благодарност упатуваме до ФОРМАК-Бугарија и до г-цата Десислава Камчева за беспрекорната организација и несебичното залагање при организирањето на оваа посета.